fbpx

1. Winacties worden uitgeschreven door Femke Dölle gevestigd te Rinsumageest. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld, of, indien van toepassing een reactie op Facebook of Instagram hebt geplaatst onder het originele bericht. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

 

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

 

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname, tenzij anders vermeld bij de winactie.

 

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen of via een persoonlijk bericht op social media.

 

10. Femke Dölle kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Femke Dölle voor de winactie en worden tevens verstrekt aan deelnemende partners. Na deelname word je automatisch toegevoegd aan de mailinglijst van Femke Dölle en deelnemende partners. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Femke Dölle.

 

17. Femke Dölle handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Femke Dölle via info@femkedolle.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

';