fbpx

Algemene voorwaarden

Door het aanmelden voor een evenement of het maken van een afspraak/les bij Femke Dölle, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Hierbij ga je tevens een betalingsverplichting aan voor het evenement waar je je voor hebt opgegeven of de afspraak/les die je hebt gemaakt.

 

1.   Betalingen

Een afspraak/les dient binnen 2 dagen betaald te worden na het ontvangen van een betaalverzoek via Whatsapp of e-mail. Opgave voor een evenement kan uitsluitend via de website Femkedolle.nl en dient direct te worden betaald via iDeal. Bij gespreide betaling dient de betaling bij vooruitbetaling te worden voldaan. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen inclusief BTW en exclusief reiskosten indien van toepassing. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student of deelnemer. Annulering is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

 

2.   Bevestiging

Na het ontvangen van de betaling voor een evenement ontvang je een bevestiging per mail. In deze bevestiging vind je een link naar je factuur en praktische informatie over het evenement en routebeschrijving. Bij het niet op tijd ontvangen van de betaling kan de deelnemer geweigerd worden om deel te nemen. De betalingsverplichting komt hierbij niet te vervallen.

 

3.   Annulering

Femke Dölle behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of te weinig deelname een afspraak/les of evenement te annuleren. Terug storting van teveel betaalde gelden zal binnen 4 weken gebeuren. Wanneer je een afspraak/les korter dan 48 uur van tevoren annuleert, is restitutie niet mogelijk. Evenementen van 8 uren of korter kunnen eveneens tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Evenementen van 2 dagen kunnen tot 14 dagen van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tot 10 dagen van tevoren, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Daarna is restitutie niet meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij evenementen is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met Femke Dölle.

 

4.   Gebruik van paarden tijdens evenementen

Tijdens de praktijkdagen kunnen de paarden van Femke Dölle beschikbaar worden gesteld voor deelnemers. Deze paarden mogen zich ten alle tijden uiten. Dit betekent dat signalen die paarden geven aan een deelnemer dan ook niet met geweld mogen worden bestreden. Als je je niet veilig voelt bij een paard, geef dit tijdig aan en ruil dan met een ander paard. Jij als deelnemer bent ook verantwoordelijk voor het bijdragen van je eigen veiligheid en die van andere deelnemers. Blijf te allen tijden communiceren als er gevaarlijke situaties ontstaan.

 

Zorg voor schone kleding tijdens evenementen op de locatie van Femke Dölle in Rinsumageest, zodat eventuele (paarden)ziektes niet worden overgedragen.

 

5.   Aansprakelijkheid & verzekering

Femke Dölle is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van student of deelnemer, ontstaan tijdens een afspraak/les of evenement. Tevens is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door haar ingeschakelde professionals, trainers, overige (hulp)personen of medecursisten of -studenten. Femke Dölle is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens deelname aan een evenement of afspraak/les en na toepassing van het geleerde in de praktijk. Student of deelnemers is aansprakelijkheid voor de eventuele schade die hij/zij of zijn/haar paard(en)  aanrichten aan Femke Dölle, op haar locatie te Rinsumageest en aan door haar ingeschakelde derden.

 

Je bent niet via mij verzekerd tijdens deelname aan een evenement of het volgen van een les, dan wel de omgang met de paarden van jezelf of van anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een aansprakelijkheidsverzekering. Deelname aan een evenement of afspraak/les is op eigen risico.

 

6.   Vertrouwelijkheid

Student en deelnemer zal zonder toestemming van Femke Dölle niet naar buiten treden met mededelingen over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Alle informatie die door studenten of deelnemers worden verstrekt is vertrouwelijk voor Femke Dölle. De student en deelnemer geven toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand, welke worden gebruikt om onder meer te informeren over afspraken/lessen en evenementen.  Op verzoek van de student of deelnemer worden adresgegevens uit het relatiebestand verwijderd.

 

7.   (Privé)lessen

Voor een les is belangrijk om in een veilige ruimte aan de slag te kunnen met het paard. Hiervoor gebruik ik het liefst een (rij)bak of ruime paddock. Minimale afmetingen 15 x 15 meter. Iets kleiner mag maar houdt rekening met de grootte van het paard. Zorg ervoor dat er geen scherpe uitsteeksels of rondslingerende voorwerpen in de bak liggen. In verband met de veiligheid is het dragen van goede stevige schoenen verplicht. Tevens is het dragen van een cap tijdens rijlessen verplicht. Advies is om tijdens het werken met je paard handschoenen te dragen.

 

7.1 Materiaal

Je bent verantwoordelijk voor goed passend materiaal. Tijdens een eerste kennismakingsles kun je gebruik maken van mijn materialen. Zo kun je kennismaken met de kwaliteit en het effect ervan. Wel is het aan te raden zelf materiaal aan te schaffen, zo kun je na de lessen ook zelf verder werken met je paard. Ik kan je advies geven over de materialen en de maten. Via LoveLance.nl Touwhalsters ontvang je korting op de door mij samengestelde materialen.

 

Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan studenten van auteursrechtelijk beschermde teksten, ebooks, video’s en andere documenten, is uitsluitend bedoelt voor de student. Het is niet toegestaan dit te delen met derden. Op al het lesmateriaal rust copyright. Het lesmateriaal is in eigendom van Femke Dölle en mag niet voor commerciële doeleinden van de student worden ingezet. Student geeft toestemming om foto-, video en ander materiaal dat tijdens de lessen opgenomen wordt vrij te publiceren en of te gebruiken voor eigen doeleinden.

 

7.2 Paard(en)

Het paard dient in goede conditie te zijn voor fysieke training. Wanneer je paard kreupel is, een blessure heeft of ziek is, kunnen we gepaste training doen om je paard mentaal en emotioneel te ondersteunen. Indien je paard een besmettelijke ziekte heeft, kan ik niet langskomen in verband met besmettingsgevaar. Meld dit ruim van te voren. Heeft je paard een snotneus en vertrouw je het niet? Neem dan contact met mij op.

 

7.3 Annulering

Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt of dat de les door omstandigheden niet door kan gaan. Geef dit dan zo vroeg mogelijk aan door mij een appje te sturen. Een les kan tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden (zie punt 3. Annulering). Ben je de les vergeten en sta ik op je te wachten? Ook dan betaal je alsnog de volledige les. Ik kan natuurlijk ook ziek zijn of de les moeten annuleren door omstandigheden. Ik laat dit dan zo spoedig mogelijk weten en we plannen samen een nieuwe afspraak.

 

7.4 Weersomstandigheden

In Nederland hebben we te maken met wisselvallig weer. We proberen tijdens het inplannen van de les zoveel mogelijk rekening te houden met het weer. Zo is het tijdens de zomer praktischer om in de ochtenden en avonden te plannen i.v.m. tropische temperaturen. In de winter hebben we te maken met vorst, sneeuw en ijzel. Bij regen of een natte bak gaan de lessen gewoon door. In dit soort situaties pas ik vaak de lessen aan door aan de slag te gaan met bodywork, hersenwerk of theorie. In sommige gevallen zal ik de les alsnog annuleren. Ik stuur je dan zo snel mogelijk een bericht.

 

 

Heb je na het lezen vragen of er zijn bepaalde dingen onduidelijk? Neem dan contact via info@femkedolle.nl.

Femke Dölle kan zonder waarschuwing correcties en veranderingen aanbrengen in deze voorwaarden. Bijgewerkt op 16-11-2020.

';