fbpx

Klachtenprocedure

Femke Dölle doet er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch een aanleiding zijn voor een klacht, voorziet deze klachten procedure in de afhandeling waarbij de belangen van alle betrokken gewaarborgd zijn.

 

Je kunt schriftelijk of per email een deugdelijk gemotiveerde klacht indienen bij Femke Dölle | Browsing Paddock®. De klacht dient betrekking te hebben op de producten of diensten van de organisatie. Vermeld in je klacht je naam en adres en omschrijving van de klacht. De klacht dient ondertekend te zijn. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke ontvangst bevestiging.

 

Indien je klacht en omschrijving niet compleet zijn zoals hierboven vermeld, wordt je hiervan binnen vijf werkdagen schriftelijk van op de hoogte gebracht en kun je binnen twee weken opnieuw je klacht toesturen. Is ook dan nog niet voldaan aan deze eisen, dan word je klacht niet in behandeling genomen. Er kan geen klacht worden ingediend over een aangelegenheid die langer dan 6 maanden voor indiening van de klacht heeft plaats gevonden.

 

We streven erna om iedere klacht binnen vier weken inhoudelijk af te handelen. De uitkomst van de inhoudelijke behandeling wordt schriftelijk (per e-mail) gecommuniceerd. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en alleen inzichtelijk zijn voor medewerkers van Femke Dölle | Browsing Paddock®. Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen. Alle ingediende klachten worden geregistreerd en documenten en correspondentie met betrekking tot een ingediende klacht zullen tenminste vijf jaar worden bewaard.

 

Sinda 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Femke Dölle | Browsing Paddock®
Tjaerdaweii 50
9105 KG Rinsumageest
info@femkedolle.nl

';